23552356148980581419.jpg

   تجمع یا مذاکره   

 اعتقاد به حق و اصرار به گرفتن آن از اصول اخلاقی آزادگان است که بهای آن را ، سنگین پرداخته اند .وهرگز از از این اندیشه که برگرفته از از رهنمود های مولایشان است

لحظه ای عدول نخواهند کرد. قطعا مبنای ما در آینده برای هر اتفاقی در چهار چوب مطالبات صنفی آزادگان ،صداقت در گفتار وعمل در کردار است

  دوستان آزاده و سهامداران محترم با عنایت به افشاگری های بیسابقه از اموال و سرمایه های مریی و نامریی و نیز مادامیونی که بنام خدمت به آزادگان مدارج ترقی را طی نمودن و کوچکترین اهمیتی به قاطبه آزادگان نکردند. در این روزهای حساس حسابکشی و حق خواهی اعلام می نماییم که تنها دوراه باقی مانده است که برای استرداد حق واقعی خودمان نیاز به حرکت خود آزادگان داریم . برابر شواهد و دلایل و سوابق

1- حضور در صحنه:  تنها راه برون رفت از این بحران تجمع یا همان همایش اعتراض و تحصن و شکایت خواهد بود که ما ترجیح میدهیم در یک اعتراض مقتدرانه و حداکثری مشکلات و نا ملایمتی های آقایان چهره به چهره به مسئولین ذریربط بالا دستی که همانا از بیت رهبری و بازرسی کل کشور و نیز نمایندگان ایثارگران می باشد قابل پیگرد خواهد شد. 

سهامدار برای رسید بحق خود باید از خود مایه بگذارد و رنج یک سفر 24 ساعته را بجان بخرد اعتراض ما بصورت محترمانه و صنفی بوده و خواهد بود و هرگز از خطوط قرمز عبور نخواهیم کرد با توجه به تفاسیر باید متوجه باشیم مادامیون با بهانه بورس ی شدن خودکفایی میخواهند از اصل موضوع که شفاف سازی است فرار کنند.اموال و کارخانه ها و سرمایه های بی حد و حساب همچنان در دستان این آقایان بماند .

 2- تعین نماینده : دوستانی که نمی توانند در تهران و جلسات و همایش ها و بحث ها حاضر شوند و یا شرایط شغلی و زندگی مانع از دفاع کردن میکند .ما فردی را از بطن کارگروه انتخاب کردیم که بتواند با حکم شما عزیزان در همه شرکت ها و جلسات شرکت کند و از همه آزادگان دفاع و گزارش دهد 

دوستان تعبیر بد نکنند این فرد نماینده رسمی نمی باشد بلکه فقط برای دفاعیات از حق و حقوق عموم آزادگان در خودکفایی . احرار . موسسه . و صبح احرار . ویا اینکه در مراجع دیوان عدالت اداری برای  مطالبات آزادگان کار خواهد کرد و بغیر از این کار اختیاری نخواهد داشت و صاحب اختیار اموال و شرایط بعدی با خود سهامدار می باشد  چون فردی که بخواهد مدیران یک شرکت و یا مجموعه را به چالش بکشاند باید پشتوانه و حامی سهامدارانش را نیز داشته باشد تا مدیران را مجاب به پاسخگویی و شفاف سازی و یا اینکه در مراجع قضایی بعنوان وکیل یک گروه بزرگی از آزادگان طرح دعوی بکند .ما اعتقاد داریم حضور خود سهامدار در صحنه بمراتب بهتر و تاثیر گذارتر می باشد  لذا آزادگان در چند روز باقی هماهنگ شوند که می توانند در تجمعات حضور فیزیکی داشته باشند یا نه . اگر نمی توانند با ارائه وکالت کاری به نماینده اعلامی کارگروه تلاشهای خودمان را بیشتراز قبل نمایم 

 آقای علیرضا اصغری که از فعالان سرسخت  و متخصص در بازار بورس  محسوب میشود ایشان سالهای زیادی است که شرکت ها و موسسات را با افشاگری های بی محابای خود و تز های چالشی که برای خنثی کردن شگردها و طرحهای مادامیون توانسته رهنما و یار صدیق کارگروه باشد او را همه مادامیون میشناسند بی ادعا از جان و وقت خویش مایه گذاشتند و بارها مورد هجمه و کم لطفی بدخواهان و مدیران شدند. و صداقت وظلم ستیزی از مشخصات بارز ایشان بوده و هست وی در همایش ها و تجمعات و جلسات بدون در نظر گرفتن فرد یا افراد تنها از حق دفاع کردند. و راهکارهای بهتری را ارائه کردند که به مذاق عده ی خوش نیامده .و این درخواست ازسوی ما شده ایشان همانگونه که اطلاع دارید اهل شهرت طلبی و تبلیغ و تحسین نیستند ودراین مدت مدید ایشان مظلومانه مرد سایه کارگروه بودند وما مدیون آگاهی و اطلاعات بسیار مفید ایشان دررابطه با افشاگری اموال بوده و هستیم .  بهرحال ما قصد تبلیغ انتخاباتی را نداریم هرچه بوده نوشتیم و تاکید میکنیم درصورت حضور آزادگان این زحمت را به اصغری عزیز نخواهیم داد. 

شایان ذکر است وقتی برای تلف کردن نمانده بیایید با خرد جمعی هرآنچه که مارا بهتر و سریعتر به مقصود می رساند آن را انتخاب کنیم .